זעץ דיין געבוירן שפּראַך

שאַפּינג קאַרט

עס זענען קיין זאכן אין דיין וואָגן. געדויערן שאַפּינג